.:: List menu ::.
ເບີມືຖືແບບຕື່ມເງິນ ຕ້ອງການເປີດນຳໃຊ້ ບໍລິການໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ (IR) ໄດ້ບໍ່, ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ໃຊ້ໄດ້ຈັກປະເທດ ແລະ ບໍລິການເທົ່າໃດ?
ເບີມືຖືແບບຕື່ມເງິນ ສາມາດເປີດບໍລິການ ໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ (IR) ໄດ້, ໃຊ້ໄດ້ 6 ປະເທດຄື: ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.- ລົງທະບຽນທີ່ສູນບໍລິການ ອີທີແອລ ທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໂທແຈ້ງ 135- ຄ່າລົງທະບຽນ 5,000 ກີບ- ຄ່າໂທຂຶ້ນກັບແຕ່ລະປະເທດ ສາມາດກວດສອບລາຄາທີ່ www.etllao.com
ກັບຄືນໜ້າທຳອິດ