.:: List menu ::.
ຕ້ອງການຊຳລະໜີ້ ເບີລາຍເດືອນຜ່ານບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທ ຈະເຮັດວິທີໃດ?
ກົດ *121* ຕາມດ້ວຍລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ # ແລ້ວໂທອອກ
ກັບຄືນໜ້າທຳອິດ