ສຳລັບລູກຄ້າເບີລາຍເດືອນ

 • ເປີດນຳໃຊ້ເບີລາຍເດືອນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຮັບສິດທິພິເສດ

  • ບໍ່ເສຍຄ່າເຊົ່າລາຍເດືອນ (ຫາກບໍ່ມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ ແລະ ມູນຄ່າໂທໃນເດືອນຫຼາຍກວ່າ 25.000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ)
  • ອັດຕາຄ່າໂທ 300 ກີບ/ນາທີ, ທູກເຄືອຂ່າຍ
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ 100 ກີບ/ສະບັບ
  • ນອກເຄືອຂ່າຍ 250 ກີບ/ສະບັບ
 • ວິທີຕື່ມເງິນ ແລະ ກວດເບິ່ງຍອດເງິນ

  • ວິທີຕື່ມມູນຄ່າໂທ ກົດ *121*ລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ# → ແລ້ວໂທອອກ
  • ກວດເບິ່ງຍອດເງິນ ກົດ *133# → ແລ້ວໂທອອກ
 • ວິທີກວດການນຳໃຊ້ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ

  • ກວດເບິ່ງຍອດຄ້າງຊຳລະ ພິມ 133 ສົ່ງໄປ 122
  • ກວດເບິ່ງດາຕ້າ ພິມ 124 ສົ່ງໄປ 122 ຫຼື ຕ້ອງການກວດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທ 121