ສຳລັບລູກຄ້າເບີເຕີມເງິນ

 • ຄຳແນະນຳ

  ເບີເຕີມເງິນຂອງ ອີທີແອລ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບຄ່າບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ, ພຽງແຕ່ນຳໃຊ້ຊິມຂອງເຮົາກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເລືອກແພັກເກັດທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດ.

 • ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ

  • ເບີມືຖືລາຄາພຽງ 10.000 ກີບ
  • ເປີດນຳໃຊ້ຄັ້ງທຳອິດ ກົດ 121 ແລ້ວໂທອອກ
  • ເປີດນຳໃຊ້ໃໝ່ ມີເງິນບັນຊີພື້ນຖານ 5.000 ກີບ
 • ວິທີລົງທະບຽນຂໍ້ມູນເບີ

  • ໂທ 2233 ຫຼື ສອບຖາມ 135 ໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ອັດຕາຄ່າໂທ

  • ໂທພາຍໃນປະເທດ: 800 ກີບ/ນາທີ (ຄິດໄລ່ເປັນວິນາທີ)
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ: 100 ກີບ/ສະບັບ
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມພາຍນອກເຄືອຂ່າຍ: 250 ກີບ/ສະບັບ
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຕ່າງປະເທດ: 800 ກີບ/ສະບັບ
  • ໂທອອກຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມອັດຕາຄ່າໂທຂອງປະເທດນັ້ນ
 • ວິທີຕື່ມເງິນ ແລະ ກວດເບິ່ງຍອດເງິນ

  • ວິທີຕື່ມມູນຄ່າໂທ ກົດ *121*ລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ# → ແລ້ວໂທອອກ
  • ກວດເບິ່ງຍອດເງິນ ກົດ *122# → ແລ້ວໂທອອກ
  • ກວດເບິ່ງດາຕ້າອິນເຕີເນັດ ກົດ *124# → ແລ້ວໂທອອກ
 • ວິທີກວດການນຳໃຊ້ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ

  • ກວດເບິ່ງຍອດເງິນ ພິມ 122 ສົ່ງໄປ 122
  • ກວດເບິ່ງດາຕ້າ ພິມ 124 ສົ່ງໄປ 122 ຫຼື ຕ້ອງການກວດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທ 121
 • ອາຍຸການນຳໃຊ້ຂອງຊີມມືຖືແບບຕື່ມເງິນ

  • ຖ້າຫາກລູກຄ້າບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວນຳໃຊ້ ໂທເຂົ້າ-ໂທອອກ, ຫຼິ້ນດາຕ້າ ແລະ ຕື່ມເງິນ ພາຍໃນ 180 ວັນ, ເບີດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກຕັດອອກຈາກລະບົບ (ເກັບຄືນເຂົ້າສາງບໍລິສັດ)